Kancelaria Księgowo-Podatkowa mgr Urszula Krzoska

O firmie

Księgi rachunkowe

Podstawą naszej działalności jest prowadzenie ksiąg rachunkowych .Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek z o.o., spólek osobowych, osób fizycznych oraz fundacji i stowarzyszeń.
Powierzenie spraw podatkowych naszej Kancelarii zagwarantuje Państwu rzetelne prowadzenie księgowości przy umiarkowanych cenach. Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego klienta, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj działalności, ilość dokumentów księgowych a także ilość pracowników.

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • dokumentacji kadrowo - płacowej,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawozdawczość na potrzeby GUS,
 • comiesięczne deklaracje i zestawienie,
 • analizy księgowe,
 • doradztwo w zakresie księgowości i podatków,
 • tworzenie planu kont,
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości

Księga podatkowa i ryczałt ewidencjonowany

Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowią najbardziej popularne formy rozliczania się przedsiębiorców z dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzystają z nich zarówno drobni przedsiębiorcy jak i firmy uzyskujące spore obroty. Mimo pozornie nieskomplikowanej formy, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nastręcza wielu kłopotów. Zawiłe, niespójne przepisy podatkowe sprawiają, że aby nie narazić się na kłopoty z Urzędem Skarbowym, zatrudnienie wykwalifikowanej księgowej staje się niemal koniecznością. W przypadku mniejszych firm organizowanie księgowości wewnątrz firmy stanowi jednak zbyt duże obciążenie finansowe. Optymalnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie outsourcingu i zatrudnienie firmy zewnętrznej.
Powierzenie spraw podatkowych naszej Kancelarii zagwarantuje Państwu rzetelne prowadzenie księgowości przy umiarkowanych cenach. Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego klienta, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj działalności, ilość dokumentów księgowych a także ilość pracowników.

W ramach prowadzenia kpir oferujemy m.in:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • obsługa pracowników (kadry,płace,ZUS),
 • rozliczenie właścicieli,
 • sporządzanie raportów do GUS ,
 • inne raporty lub analizy uzgodnione z klientem,
   
Kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych firmy stanowić może element kompleksowej usługi księgowej lub też stanowić samoistną, wyodrębnioną usługę.

Oferujemy m.in.:

 • sporządzanie listy płac i naliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS ,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań z ZUS,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT 11,
 • sporządzanie  deklaracji PFRON,
 • sporządzanie raportów do GUS,
 • sporządzanie raportów i analiz wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników ,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy  i innych,
 • przygotowywanie innych wymaganych dokumentów, deklaracji i zestawień związanych z zatrudnieniem pracowników, zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z  Klientem.

Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego świadczone są  przez Doradcę Podatkowego Krystynę Kozak na podstawie wpisu na listę DP nr 04006.

Służymy Państwu bogatą wiedza z zakresu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Długoletnie doświadczenie i praktyka podatkowa pozwalają na rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień podatkowych. Naszym Klientom oferujemy zarówno bieżące doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, jak również sporządzanie opinii i interpretacji przepisów podatkowych. W zakresie doradztwa podatkowego  mieści się także sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami skarbowymi oraz uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych.